Klokočovské skálie

Prírodná rezervácia Klokočovské skálie je charakteristická nielen výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov, ale predovšetkým skalnou, pieskovcovou stenou, ktorá ukrýva geologickú raritu – kamenné gule. Stena je vysoká od dvoch do dvadsiatich metrov a dlhá približne 300 metrov. Po vypadnutých guliach v nej ostali miskovité odtlačky, ktoré pripomínajú ich nedávnu existenciu v skalnej stene. V samotnom území platí 5., najprísnejší stupeň ochrany. Kamenné gule sa nenachádzaju len u nás na Slovensku, ale i v zahraničí (Nový Zéland, Mexiko, Francúzsko,  Kostarika,ai.).

Názvy informačních panelov:

  1. Príroda Klokočova
  2. Prírodná rezervácia Klokočovské skálie
  3. Flóra a fauna
  4. Kamenné gule na Kysuciach a vo svete

Top zajímavost:

Zvonička u Pantokov

Drobná sakrálna stavba v Klokočove nad osadou Pantokovci z roku 1937, prístupná 1 km od hlavnej cesty na opačnú stranu ako Klokočovské skálie. V minulosti sa v nej zvonilo trikrát denne (ráno, napoludnie a večer), okrem toho v prípade búrky či úmrtia v osade.

Osada Do Kršle

Nachádza sa na ľavej strane hlavnej cesty vedúcej smerom do Českej republiky (pri osade U Ježíkov). Bola vyhlásená za vidiecku pamiatkovú zónu, ktorej predmetom ochrany je dobová urbanistická skladba, ktorá je výsledkom špecifických podmienok vývoja postupného osídľovania podhorských oblastí Kysúc od 16. storočia z obdobia valašskej kolonizácie. Nachádzajú sa tu objekty ľudovej architektúry s rôznou kultúrno-historickou hodnotou.

Prírodná rezervácia Klokočovské skálie

Chránené územie v Turzovskej vrchovine medzi osadami Klokočova Hlavice a Hrubý Buk. Bolo vyhlásené na ochranu výraznej skalnej steny pieskovcov a zlepencov ako ojedinelého javu flyšového pásma s unikátnym výskytom guľovitej odlučnosti v lesnom prostredí s bohatým výskytom chránených druhov rastlín. V okolí rezervácie sa nachádza niekoľko izolovaných lokalít územia európskeho významu Klokočovské rašeliniská (súčasť sústavy Natura 2000).

Klokočovské skálie

Mírná
Klokočovské skálie

Obtížnost

Mírná

Zaměření

Příroda

Druh

Pro rodinu, Pro pěší

Další parametry

 Občerstvení na trase

Obec/obce

Klokočov

Délka stezky

0.9 km

Čas prohlídky

0.75 h

Počet zastavení

4

GPS

Začátek stezky: 49.4731344N, 18.6146847E (Chodník začína pri studničke s posedením, kde je umiestnená aj informačná tabuľa.)
Konec stezky: 49.4709664N, 18.6231472E (Autobusová zastávka Hrubý Buk, Rieka. )

Další informace

Téma / zaměření: Prírodovedný náučný chodník, z informačných panelov sa dozviete informácie o rastlinstve, živočíšstve a o ojedinelom úkaze – geologickej rarite, ktorým sú kamenné gule.
Značení: Informačné panely sú v dobrom stave. Náučný chodník je dobre značený.
Provozní doba: Celoročně.
Dopravní dostupnost: Auto zaparkujete na začiatku chodníka 350 metrov od hlavnej cesty, odbočka od autobusovej zastávky Klokočov – Galus. Autobus (zastávka Klokočov, Hlavice, Galus).

Stezka na mapě

Fotogalerie