Odra – niva

I. okruh

Nenáročná rovinná trasa pro základní školy. Na jednotlivých zastávkách možnost seznámení s charakterem krajiny, historickým využíváním území (rybníky), lesními porosty na rybničních hrázích, bylinami luk, řekou Odrou a živočichy, vázanými na tyto typy prostředí (porosty hrází jsou tak pestré, že na nich mají žáci možnost poznat všechny důležité listnaté dřeviny Poodří). Délka trasy je 2 km, přístupnost městskou hromadnou dopravou z Proskovic, pouze pro pěší.

II. okruh

Pro středoškolskou mládež a ostatní návštěvníky. Fyzicky nenáročná trasa rovinatou krajinou říční nivy Odry, Ondřejnice a Lubiny. Stezka věnovaná nivní krajině s meandrujícími vodními toky, typickým porostům stromů v březích vod a rybničních hrázích, loukám, rybníkům, negativním vlivům člověka na ohrožené biotopy lužních krajin, nutným revitalizacím území. Kromě toho seznamuje návštěvníky s historií vývoje sídel v nivě řeky (Košatka nad Odrou). Délka trasy je 5,9 km, přístupnost městskou hromadnou dopravou z Proskovic, v opačném směru z nádraží ČD v Jistebníku.

III. okruh

Prozatím pouze do Staré Vsi nad Ondřejnicí, v současnosti nenáročná rovinná trasa, plánovaná v celém rozsahu říční terasou do Proskovic pro exkurze vysokých škol, vhodná i k turistickému využití. Seznamuje návštěvníky se širokou říční nivou mezi Jistebníkem a Starou Vsí nad Ondřejnicí, řekami Odrou, Ondřejnicí i Lubinou a využíváním lužní krajiny člověkem. Součástí trasy je kromě rostlin a živočichů, možnost seznámení se s půvabnou historickou architekturou obcí tohoto území i negativními stavebními zásahy, realizovanými v závěru minulého století. Délka trasy prozatím je 3,6 km, přístupnost městskou hromadnou dopravou z Proskovic, ze Staré Vsi nad Ondřejnicí autobusy linkami oblasti Ostrava.

Další informace:

https://www.regionpoodri.cz/priroda/26-naucna-stezka/2790-naucna-stezka-odra-niva

Odra – niva

MírnáStřední
Odra – niva

Obtížnost

Mírná, Střední

Zaměření

Historie, Příroda

Druh

Pro pěší

Obec/obce

Proskovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Jistebník

Délka stezky

9.1 km

Čas prohlídky

1.5 h

Počet zastavení

15

GPS

Začátek stezky: 49.7562058N, 18.2006725E (Proskovice, autobusová zastávka Horní cesta. )
Konec stezky: 49.7280775N, 18.1876853E (Stará Ves nad Ondřejnicí, u zámku.)

Další informace

Téma / zaměření: Příroda lužní krajiny, jejímu využívání a také historii zdejších obcí.
Značení: Zelená turistická značka.
Provozní doba: Celoročně.
Dopravní dostupnost: autobus či vlastní auto.

Stezka na mapě

Fotogalerie