Premeny lesa

Cieľom náučného chodníka je oboznámiť návštevníkov o premenách, ktorými prešiel les oravskej krajiny, ako sa vyformoval a ako vznikali nové ekosystémy. Náučný chodník má 12 informačných tabulí a jeden panoramatický stôl. Trasa začína na dolnom konci obce Klin na starej Kliňanskej ceste, kde je prvé zastavenie s informačnou tabuľou. Odtiaľ sa vydáme ku Klinskému rašelinisku k zastávke č.2, vrátime sa späť k zastaveniu č. 1 a pokračujeme v náučnom chodníku k ďalším zastaveniam.

Názvy informačných panelov:

 1. Náučný chodník premeny lesa
 2. Rašeliniská
 3. Tradičná poľnohospodárska krajina
 4. Živočíchy poľnohospodárskej krajiny
 5. Horopis
 6. Lúky, ich význam a liečivá sila
 7. Pralesy
 8. Lesný ekosystém
 9. Mimoprodukčné funkcie lesa
 10. Živočíchy lesa
 11. Kaplnky a kríže
 12. Ťaskovka
 13. Klin a plátenníctvo

Top zajímavost:

Klinské rašelinisko

Nachádza sa vzdušnou čiarou 1 km južne medzi obcou Zubrohlava a mestom  Námestovo. Je to najstaršie chránené územie Hornej Oravy, ktoré bolo vyhlásené v roku 1967. Podmáčaná plocha rozlohou 15 ha predstavuje vrchovisko nelesného typu – rašelinisko s extrémne nízkym obsahom živín, ktoré je zásobované len zrážkovou vodou. Nazývané je aj ako Bory, podľa prevládajúcej dreviny borovice varinnej. Rašeliniská sú vzácne, pretože niektoré môžu dosahovať hrúbku až 8 m. Niektoré môžu byť staré 5 až 8 tisíc rokov. Zaujímavosťťou je, že 1 mm rašeliny rastie pribliýne jeden rok.

Socha Ježiša Krista

Socha Ježiša Krista sa nachádza nad obcou Klin, na vrchole Grapa v nadmorskej výške 686 m n.m.. Socha je vernou kópiou  sochy  v brazílskom  Rio de Janeiro. Vďaka tejto soche môžeme obec označiť názvom Rio De Klin. Stvoriteľom slovenskej verzie je miestny ľudový rezbár Peter Ganobjak. Socha je vysoká 9,5 m, má rozpätie rúk 7 metrov a hmotnosť aj s podstavcom je 23 ton. Ruky Krista Spasiteľa smerujú na celú Oravu a majú ju ochraňovať. Ku Kristovi sa modlí Svätý otec Ján Pavol II., ktorého socha tu pribudla v roku 2009. Slovenský Ježiš Kristus je zatiaľ treťou kópiou slávnej brazílskej sochy na svete, druhou je 23 m vysoký Kristus Spasiteľ v portugalskom Lisabone.

Premeny lesa

Střední
Premeny lesa

Obtížnost

Střední

Zaměření

Historie, Příroda

Druh

Pro pěší

Obec/obce

Klin

Délka stezky

9 km

Čas prohlídky

3 h

Počet zastavení

13

GPS

Začátek stezky: 49.4301275N, 19.4998500E (Rozhľadňa Klin)
Konec stezky: 49.4464842N, 19.4748464E (Križovatka ulíc Hlavná a Pod Grapou)

Další informace

Téma / zaměření: Prírodovedné, historické.
Značení: Informačné panely sú v dobrom stave. Náučný chodník je dobre značený.
Provozní doba: Celoročně.
Dopravní dostupnost: Autobus, auto. Autom sa dostanete k starej Kliňanskej ceste, kde náučný chodník začína.

Stezka na mapě

Fotogalerie