Slaná Voda – Babia hora

Náučný chodník končí na hraniciach s Poľskom, kde možno pokračovať po zelenej značke Sidzina – Jablonka a následne dokončiť okruh smerom k Hviezdoslavovej horárni modrou turistickou značkou. Pri návrate odporúčame odbočiť od zastávky 6 smerom po žltej turistickej značke cez Hviezdoslavovu aleju.

Popri turistickom chodníku sú  vybudované oddychové miesta, prekryté drevené altánky s posedím, kde si môžeme počas túry oddýchnuť a kochať sa krásnou prírodou.

Počas výstupu budeme prechádzať pralesom, močiarmi, ale aj alpskými lúkami a priamo na vrchole uvidíme skalné rumovisko. Po ceste určite neminieme dve drevené rozhľadne. Prvá sa nachádza pri Hviezdoslavovej horárni a druhá v lokalite Šťaviny.

Babia hora je najlepšie prístupná z Oravskej Polhory z lokality Slaná voda po trase Slaná voda – Paseky – Hájovňa na Rovniach – Šťaviny – Babia hora (čas chôdze 4 hodiny, prevýšenie 959 m) – žltá značka Veľmi pekná je tiež okružná trasa Slaná voda – Paseky – Hájovňa na Rovniach – Šťaviny – Babia hora – Malá Babia hora – Borsučie – Pod Borkom – Slaná voda (čas chôdze celej trasy je 7 hodín, prevýšenie 1119 m) – najprv žltá, potom modrá a červená značka.

Názvy informačných panelov:

 1. Úvodný informačný panel
 2. Svet rašelinísk
 3. Flóra rašelinísk
 4. Fauna rašelinísk
 5. NATURA 2000
 6. Využívanie prírody Babej hory v minulosti a dnes
 7. Kultúrne dedičstvo Babej hory
 8. Hospodárenie v lese
 9. Pralesy
 10. Fauna babej hory
 11. Flóra Babej hory
 12. Neživá príroda Babej hory
 13. Babia hora? Kráľovná Beskýd

Top zajímavost:

Rašelinisko Slaná voda

Patrí  k najzachovalejším rašeliniskám na Slovensku Je tvorené prevažne komplexom lesných a nelesných rašelinísk prechodného typu a rašeliniskovými rojovníkovými borinami. Na malej ploche sa tu vyskytuje aj vrchovisková časť. V území sa vyskytujú typické rašeliniskové druhy ako mäsožravá rosička okrúhlolistá či vzácne druhy tráv, napr.  ostrica barinná. Významný je výskyt vstavačovitých druhov, alebo nazývaných orchideí.

Hviezdoslavova horáreň

Súčasť expozície Oravského múzea, ktorá je venovaná pamiatke P. O. Hviezdoslava a jeho dielu Hájnikova žena. K horárni vedie Hviezdoslavova aleja – solitérne rastúce vysadené smreky v parkovej úprave. Expozícia bola sprístupnená v roku 1979 a bolo to prvé skutočne literárne múzeum na Slovensku, venované konkrétnemu dielu básnika.

Babia hora

Prezývajú ju tiež kráľovná všetkých hôr. Babia hora (1 722 m n.m.) je najsevernejší vyhliadkový bod Slovenska a tiež najvyšší vrch Oravských Beskýd. Za dobrých poveternostných podmienok je z vrchu krásny kruhový výhľad. Jej krása a pôvab očarili Jána Pavla II., ktorý na Babiu Horu viackrát vyšiel ešte ako krakovský arcibiskup. Geologickou zaujímavosťou Babej hory je výskyt pseudokrasových jaskýň, ktoré vznikli vplyvom gravitačných svahových deformácií. Doteraz tu bolo objavených 7 jaskýň (6 na Malej Babej hore a 1 na Babej hore). NPR Babia hora (dnes zóna A) je jednou z najstarších rezervácií na Slovensku (1926).  Sú tu zachované porasty smrekov pralesového charakteru, Z flóry sa tu nachádza  endemit Babej hory – rožec alpínsky babiohorský, vzácne druhy rastlín, napr. poniklec biely, vŕba  bylinná, veronika bezlistá.

Slaná Voda – Babia hora

StředníObtížná
Slaná Voda – Babia hora

Obtížnost

Střední, Obtížná

Zaměření

Historie, Příroda

Druh

Pro pěší

Obec/obce

Oravská Polhora

Délka stezky

9.8 km

Čas prohlídky

4 h

Počet zastavení

13

GPS

Začátek stezky: 49.5263411N, 19.4729372E (Slaná Voda)
Konec stezky: 49.5730867N, 19.5294461E (Babia hora (1722 m n.m.))

Další informace

Téma / zaměření: Prírodovedné, ochranárske, kultúrno-historické.
Značení: Náučný chodník je udržiavaný, niektoré panely sú poškodené, dobre značený, po trase sú odpočívadlá, rozhľadňa.
Návaznost na turistickou značku: Čiastočné prepojenie na v poradí červenú, modrú a žltú turistickú značku.
Provozní doba: V zime uzatvorený.
Dopravní dostupnost: Autobus, auto. Autobus Oravská Polhora – Jednota (Od zastávky autobusu vedie asfaltová štátna cesta na začiatok NCH pri Slanej Vode (2,6 km)). Autom sa dostaneme na bezplatné parkovisko Slaná Voda.

Stezka na mapě

Fotogalerie