Veľké Rovné

Náučný chodník prepája pozdĺž celej zelenej turistickej značky dve susedné obce Kolárovice a Dlhé Pole prechádzajúc cez Veľké Rovné. Informačné panely stoja však len na úseku medzi sedlami v doline Veľkého Rovného.

Názvy informačných panelov:

  1. Zvykoslovie
  2. Architektúra
  3. Horevsie
  4. Pamiatky
  5. História
  6. Rimanovice
  7. Drotárstvo
  8. Živočíšstvo
  9. Rastlinstvo
  10. Geológia

Top zajímavost:

Múzeum Drotárie Veľké Rovné

Múzeum venované predovšetkým drotárstvu sídli na poschodí v budove obecného úradu vo Veľkom Rovnom. Expozície sa nachádzajú v troch miestnostiach. Prvé dve sú zamerané na oblasť geológie, botaniky, zoológie, archeológie, staršej a mladšej histórie, zvykom, historickým a cirkevným pamiatkam. Tretia, najväčšia, časť, venovaná drotárstvu, dokumentuje drôtené a plechové úžitkové predmety, náradie a drotárske krošne. Predstavuje niekoľko desiatok drotárskych rodín z Veľkého Rovného, jeho osád a kopaníc, ktoré sa zaslúžili o rozvoj drotárskeho remesla. Ide o jednu z mála autentických výstav drotárstva viazanú ku konkrétnej osade a v nej žijúcim rodinám. Múzeum je prístupné na požiadanie počas pracovných dní, inak po dohode – návštevu možno vopred objednať na obecnom úrade.

Rovnianska dolina

15 km dlhá dolina v Javorníkoch orientovaná zhruba v smere S-J, ktorou preteká Rovnianka prameniaca na južnom svahu Galkova a ústiaca južne od Kotešovej do Váhu. Dolina smerom po toku potoka prebieha naprieč rôznymi vrstvami hornín flyšového pásma, čo sa prejavuje zmenou jej šírky i využitím zeme.

Veľké Rovné

MírnáStřední
Veľké Rovné

Obtížnost

Mírná, Střední

Zaměření

Historie, Příroda

Druh

Pro rodinu, Pro pěší

Obec/obce

Veľké Rovné

Délka stezky

8.9 km

Čas prohlídky

3.5 h

Počet zastavení

10

GPS

Začátek stezky: 49.2802767N, 18.5337525E (Kolárovice, Veľké Rovné, sedlo pod Kočím zámkom na zelenej turistickej značke.)
Konec stezky: 49.3111328N, 18.6319428E (Sedlo Osičie Dlhé Pole)

Další informace

Téma / zaměření: Prírodovedný -historický náučný chodník.
Značení: Informačné tabule sú zachovalé.  Rok otvorenia 2009.
Návaznost na turistickou značku: Chodník vedie súbežne so zelenou turistickou značkou.
Provozní doba: Celoročně.
Dopravní dostupnost: Autobus Veľké Rovné, obecný dom + pešo 2,2 km do sedla pod Kočím zámkom (resp. Kolárovice).

Stezka na mapě

Fotogalerie