Za poznáním Třanovic

Trasa vás provede obcí Třanovice a dozvíte se informace o okolní přírodě i o současnosti a minulosti obce. Stezka má tři barevně odlišené trasy, 11 naučných tabulí a 3 interaktivní tabule.

Modrá trasa vede podél řeky Stonávky k rybníku U Křižovatky, na kterém se zabydleli vodní živočichové, které můžete pozorovat z přilehlého dřevěného přístřešku.

Zelená trasa stezky vede od kostela sv. Bartoloměje přes zastřešenou dřevěnou lávku přes řeku Stonávku. Dále vede lesoparkem s herními prvky a interaktivními naučnými tabulemi až ke Kapplovým rybníkům. Červená trasa je spíše technicko-historická. Vede od Kapplova dvora, okolo bývalé sjezdovky, dále kolem podzemního zásobníku plynu až k Muzeu Jiřího Třanovského.

Top zajímavost:

Přístřešek s posezením u Kapplových rybníků, odkud je možné pozorovat rozmanité vodní ptactvo.

Další informace:

https://mapy.cz/zakladni?x=18.5291458&y=49.7111148&z=15&source=base&id=2136933

https://regiony.rozhlas.cz/stezka-za-poznanim-tranovic-vede-k-rybnikum-do-muzea-i-k-technicke-zajimavosti-7411174

Za poznáním Třanovic

Mírná
Za poznáním Třanovic

Obtížnost

Mírná

Zaměření

Historie, Příroda, Osobnosti

Druh

Pro rodinu, Pro pěší

Další parametry

 Občerstvení na trase

Obec/obce

Třanovice

Délka stezky

4 km

Čas prohlídky

1.5 h

Počet zastavení

14

GPS

Začátek stezky: 49.7093375N, 18.5334806E (Trasa A: Pod mostem u kruhového objezdu. Trasa B: U řeky, na úrovni kostela sv. Bartoloměje. Trasa C: Vedle autobusové zastávky ,,Tařanovice, podnikatelské centrum‘‘.)
Konec stezky: 49.7057297N, 18.5334028E (Trasa A pod dálnicí D48. Trasa B: Kapplovy (Mušálecké) rybníky. Trasa C: Muzeum Jiřího Třanovského.)

Další informace

Téma / zaměření: Historie a současnost obce Třanovice, příroda, zvěř, voda v krajině, rostliny.
Značení: Informační panely a barevné značení jednotlivých tras na infopanelech.
Provozní doba: Celoročně.
Dopravní dostupnost: Autobusem přímo do Třanovic, případně vlastním autem s parkováním takřka kdekoli, například u obecního úřadu, nebo kostela sv. Bartoloměje.

Stezka na mapě

Fotogalerie